LATIHAN & PERSIJILAN

Institut Latihan ditugaskan untuk merancang, membangunkan, melaksanakan, memantau dan menilai aktiviti dan kursus latihan, sambil memastikan bahawa mereka dijalankan dengan cara yang betul.

Ia juga membangun dan mengekalkan bahan latihan; mengeluarkan slip dan sijil peperiksaan, melantik pegawai latihan dan membantu Lembaga Pemeriksa dalam penyediaan kertas soalan.

Tanggungjawab lain termasuk menyediakan belanjawan untuk aktiviti latihan dan kursus, untuk memastikan terdapat kumpulan tenaga pengajar yang terlatih, menyediakan latihan kakitangan dan rekod kemas kini serta statistik latihan.