7 PRINSIP ASAS

KEMANUSIAAN (HUMANITY)

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa, yang dilahirkan dari keinginan untuk membawa bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berusaha, dalam kapasiti antarabangsa dan kebangsaannya, untuk mencegah dan mengatasi penderitaan manusia di mana sahaja ia dijumpai. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan kesihatan dan memastikan penghormatan terhadap manusia. Ia menggalakkan persefahaman, persahabatan, kerjasama dan keamanan yang kekal di kalangan semua orang.

KESAKSAMAAN (IMPARTIALITY)

Ia tidak menjadikan diskriminasi mengenai kebangsaan, bangsa, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Ia berusaha untuk melegakan penderitaan individu, dipandu semata-mata oleh keperluan mereka, dan memberi keutamaan kepada kes-kes kesulitan yang paling mendesak.

BERKECUALI (NEUTRALITY)

Untuk terus menikmati keyakinan semua, Pergerakan tidak boleh berpihak dalam permusuhan atau terlibat pada bila-bila masa dalam kontroversi sifat politik, perkauman, agama atau ideologi.

KEBEBASAN (INDEPENDANCE)

Pergerakan itu adalah bebas. Pertubuhan-pertubuhan Kebangsaan, manakala pembantu dalam perkhidmatan kemanusiaan kerajaan mereka dan tertakluk kepada undang-undang negara masing-masing, mesti sentiasa mengekalkan autonomi mereka supaya mereka boleh setiap masa bertindak selaras dengan prinsip Pergerakan.

PERKHIDMATAN SUKARELA ( VOLUNTARY SERVICE)

Ia adalah gerakan bantuan sukarela yang tidak digalakkan dengan cara apa pun dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan.

PERPADUAN (UNITY)

Hanya terdapat satu Palang Merah atau satu Persatuan Bulan Sabit Merah di mana-mana satu negara. Ia mestilah terbuka kepada semua orang. Ia mesti menjalankan kerja kemanusiaannya di seluruh wilayahnya.

KESEJAGATAN (UNIVERSALITY)

Pergerakan Palang Merah Antarabangsa dan Bulan Sabit Merah, di mana semua Pertubuhan mempunyai status yang sama dan berkongsi tanggungjawab dan tugas yang sama dalam membantu antara satu sama lain, di seluruh dunia.