PROGRAM

FASILITI

 • Radio Komunikasi
 • Perkhidmatan Ambulans Kecemasan

PERKHIDMATAN

 • Bantuan Bencana
 • Pengurusan Bencana
 • Kesihatan dan Perkhidmatan Masyarakat
  • Kempen Derma Darah
  • Kempen Derma Organ
  • Program HIV/AIDS
  • Projek Prihatin
  • Program Kampung Angkat
  • Sokongan Psiko-Sosial