BELIA DALAM KESELAMATAN SEKOLAH

The Red Crescent Malaysia (MRC) amat mengiktiraf peranan khusus belia bukan sahaja sebagai pemimpin masa depan, tetapi juga sebagai pemimpin dan agen perubahan positif hari ini kerana memainkan peranan tertentu dalam membina dan mengekalkan komuniti yang berdasarkan rasa hormat dan perpaduan. Selaras dengan Strategi 2020, menerusi Dasar Pemuda dan Strategi Pertandingan Remaja MRC, MRC semakin menyedari betapa pentingnya melabur dalam pendidikan, pemberdayaan, dan penciptaan persekitaran yang memberangsangkan bagi golongan muda untuk membawa perubahan positif dalam diri mereka dan kepada masyarakat mereka. Pemberdayaan kaum muda adalah landasan untuk membina masyarakat yang selamat dan berdaya tahan.

Rangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang diiktiraf kanak-kanak dan belia adalah ejen perubahan dan menyeru semua ketua negara dan kerajaan, menteri dan semua pihak yang berkepentingan agar anak-anak dan belia diberi ruang dan modaliti untuk menyumbang kepada pengurangan risiko bencana , selaras dengan perundangan, amalan kebangsaan dan kurikulum pendidikan.

ASEAN juga semakin aktif dalam Keselamatan Sekolah dengan pelancaran Asisi Sekolah Selamat Asean (ASSI) dan organisasi Persidangan Keselamatan Sekolah Sekolah yang menyaksikan pengesahan garis panduan pengurusan bencana sekolah. Terdapat pengiktirafan yang lebih luas dari rakan-rakan yang berpotensi memberi kesan kepada Belia Bulan Sabit Merah (RCY) dan sukarelawan membawa untuk mengekalkan dan meningkatkan inisiatif keselamatan sekolah di seluruh negara anggota ASEAN.

Bangunan di atas rangka kerja global seperti MRC dan inisiatif Pemuda, inisiatif “Belia dalam Sekolah Keselamatan” (YSS) direka untuk tujuan pemerkasaan golongan belia di sekolah untuk mengukuhkan ikatan antara kanak-kanak sekolah dan RCY, guru dan ibu bapa dalam spesifik mereka peranan dalam keselamatan sekolah dengan melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah (SBDRR).